Thẻ: Nguyễn Quang A

Chống chạy chức, chạy quyền hay tăng kiểm soát quyền lực?


RFA2019-09-24 Ảnh minh họa. AFP  Chống chạy chức, chạy quyền hay tăng kiểm soát quyền lực?00:00/06:50  Thêm công cụ “quản” chạy chức? Quy định 205 được nhiều người cho là tạo thêm “công cụ” để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Vì, cũng với mục đích

Xem tiếp