Thẻ: Trần Đại Quang

Từ thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh’ đến lăng mộ Trần Đại Quang


VNTB- Từ thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh’ đến lăng mộ Trần Đại Quang I.Ông Trần Đại Quang mất đến nay đã được một năm (dương 21/9/2018, âm 12/08/2018), nhân ngày giỗ đầu, xin nói về ông một lần nữa. Ông Trần Đại Quang từng giữ các trọng trách: Bộ trưởng Công an, Chủ

Xem tiếp